ظریف به همراه همسرش در هند + تصاویر

  ظریف به همراه همسرش در هند + تصاویر 

ظریف با لباس مخصوص در معبد

ظریف به همراه همسرش در هند

مجله مراحم : محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر به هند به همراه همسرش مریم ایمانیه در معبد طلایی این کشور واقع در منطقه امریتسار حضور یافت و از بخش‌های مختلف آن دیدن کرد. معبد طلایی زیارتگاه اصلی پیروان آئین سیک است. ظریف در این سفر خود را به شکل سیک‌ها درآورد.
 
 
ظریف به همراه همسرش در هند , محمدجواد ظریف در معبد , محمدجواد ظریف در هند , محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
ظریف به همراه همسرش در هند , محمدجواد ظریف در معبد , محمدجواد ظریف در هند , محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
 
ظریف به همراه همسرش در هند , محمدجواد ظریف در معبد , محمدجواد ظریف در هند , محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
ظریف به همراه همسرش در هند , محمدجواد ظریف در معبد , محمدجواد ظریف در هند , محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
 
ظریف به همراه همسرش در هند , محمدجواد ظریف در معبد , محمدجواد ظریف در هند , محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
ظریف به همراه همسرش در هند , محمدجواد ظریف در معبد , محمدجواد ظریف در هند , محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
ظریف به همراه همسرش در هند , محمدجواد ظریف در معبد , محمدجواد ظریف در هند , محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
ظریف به همراه همسرش در هند , محمدجواد ظریف در معبد , محمدجواد ظریف در هند , محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
ظریف به همراه همسرش در هند , محمدجواد ظریف در معبد , محمدجواد ظریف در هند , محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
ظریف به همراه همسرش در هند , محمدجواد ظریف در معبد , محمدجواد ظریف در هند , محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: