«عادت» بی‌رحم‌ترین زهر زندگی‌ست

“عـــــادت ” بی‌رحم‌ترین زهــــر زندگی‌ست.
زیـــــرا آهسته وارد می‌شود ،
در سکوت کم‌کم رشد می‌کند
و از بی‌خبری ما سیراب می‌شود
و وقتی میفهمیم که چطور مسموم ِ آن شده‌ایم  
می‌‌بینیم که هر ذرۀ بدن‌مان
 با آن عجین شده است ،
می‌بینیم که هر حرکت ما تابع شرایط اوست
و هیچ داروئی هم درمانش نمی‌کند.
به جــز تغـــییر…

 

«عادت» بی‌رحم‌ترین زهر زندگی‌ست

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: