عادت جالب نخست وزیر هندوستان که امروز به تهران می اید

نخست وزیر هند که امروز به ایران می‌آید یک عادت ویژه دارد؛ به آغوش کشیدن رهبران جهان! بسیاری از رسانه‌ها کنجکاوند آیا او روحانی را هم اینگونه بغل می‌کند؟

 

عادت جالب نخست وزیر هندوستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: