عاشقان محمدرضا پهلوی +فیلم

عاشقان محمدرضا پهلوی هنوز زنده هستند! شبکه ماهواره ای پارس که یک کانال ضد انقلاب است و پاتوق خائنان وطن فروش شده است امروزه به یک کانال سوژه خنده تبدیل شده است.

افرادی که بعد از ۴۰ سال هنوز رفتن شاه را باور نکرده اند و همچنان عاشقان سینه چاک او هستند!

این هواداران خاندان پهلوی با برنامه هایشان به خیال خود سعی در تخریم نظام جمهوری اسلامی میکنند در حالی خودشان را سوژه خنده مردم کرده اند.

در زیر یکی از برنامه های این شیرین عقل ها را مشاهده میکنید.

عاشقان محمدرضا پهلوی

دانلود این ویدئو

شبکه ضد انقلاب پارس

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: