عاقبت قلب تو را با شعر راضی می کنم…

 

عاقبت قلب تو را با شعر راضی می کنم
با ردیف و قافیه دیوانه بازی می کنم

می روم در مجلس مشروطه ساکن می شوم
یک سخنرانی علیه حزب نازی می کنم

انقلابی می کنم سبز و سپید و سرخ و زرد
قلب خود را با تو تقسیم اراضی می کنم

کودتای مخملی در چشم مهرویان رواست!
حصر می سازم تو را، پرونده سازی می کنم

کاش می شد صورت ماه تو گلباران کنم
تا تویی دروازه بان در حمله بازی می کنم!

طفل جانم خسته شد در مکتب بی مهری ات
بس که دارم با کلامت جمله سازی می کنم

گر تو برگردی به این کاشانه بعد از سالها
باز مهمانی و من مهمان نوازی میکنم…..

 

عاقبت قلب تو را با شعر راضی می کنم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: