کار بسیار زشت عباس جدیدی در مرکز خیریه !

 عکس یادگاری عباس جدیدی در مرکز خیریه

عباس جدیدی به مرکز خیریه مراجعه نموده تا به آنها کمک کند!

در حین کارت کشیدن عکس یادگاری گرفته است…

 عکس یادگاری عباس جدیدی در حین کارت کشیدن

عباس جدید در مرکز خیریه,عکس یادگاری عباس جدیدی در حین کارت کشیدن,عکس یادگاری عباس جدیدی در مرکز خیریه,عباس جدیدی در بنیاد خیریه
عباس جدید در مرکز خیریه,عکس یادگاری عباس جدیدی در حین کارت کشیدن,عکس یادگاری عباس جدیدی در مرکز خیریه,عباس جدیدی در بنیاد خیریه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: