عبور مار از بینی و خارج کردن از دهان + عکس و فیلم

عبور مار از بینی و خارج کردن از دهان و رفتن مار به بینی یک مرد چینی و کارهای نمایشی با یک مار سمی و عبور مار سمی به سوراخ بینی و خاج از کردن آن از دهان

عبور مار از بینی و خارج کردن از دهان

مرد مار را به راحتی از سوراخ بینی اش وارد کرده و سر حیوان سمی را از داخل دهانش بیرون می کشد ، در بخش دوم کلیپ این استاد کونگ فوی چینی با پلک هایش سطل های پر از آب را بلند می کند تا نمایش کامل شود.

مردی که مار سمی را از سوراخ دماغش عبور و از دهانش خارج میکند

عبور مار از بینی و خارج کردن از دهان

استاد کونگ فو با توانایی های عجیب خود توجه میلیون ها کاربر فضای مجازی را به خود جلب کرد ، کارهای او به قدری شاید بتوان گفت دشوار و خاص است که حتی تماشای ان نیز قدرت می خواهد.

عبور مار سمی از سوراخ دماغ

عبور مار از بینی و خارج کردن از دهان

اقدام عجیب مرد چینی با مار سمی

کلیپ و تصاویری جدیدا در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می دهد مردی جوان به راحتی ماری را از بینی خود وادر کرده و از دهانش خارج می کند.
“وو سونگ” دم و قسمت انتهایی مار را با انگشتان خود گرفته و مار را با سر داخل بینی خود فرو می کند بعد از چند ثانیه سر مار از دهان او خارج می شود ، شگفت انگیز است .
در کمال حیرت او قبل از آنکه اجازه دها مار از دهانش کامل خارج شود چندین بار به حالت بازی او را بین بینی و دهانش جابه جا می کند که حتی در این حین لحظه ای حالت تهوع نیز در او ایجاد می شود.

فیلم عبور مار سمی از سوراخ دماغ

کلیپ دیدنی این مرد جوان چینی در بخش دوم هم جذابیت خاص خود را دارد ، این بار او با استفاده از پلک خود ۲ سطل پر از آب را بلند می کند. هر دوی این سطل ها با قلابی فلزی به پلک او آویزان هستند.

او که به حالت خم ایستاده است یکباره با صاف کردن زانو هایش سطل های سنگین پر از آب را بلند می کند. در کمال ناباوری او در این حالت باقی مانده و بدنش را ۳۶۰ درجه می چرخاند.
کلیپ جذاب و دیدنی مردی که مار را از داخلی بینی خود رد می کند و با پلک سطل آب بلند می کند.

فیلم عبور مار سمی از سوراخ دماغ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: