عجیب ترین روش برای مقابله با بی شوهری!! +عکس

  کار احمقانه برای بی شوهری

مقابله با بی شوهری،طلسمبی شوهری،کارعجیب برای بی شوهری
مقابله با بی شوهری،طلسم بی شوهری،کارعجیب برای بی شوهری

 

به گزارش مجله مراحم: تصاویر منتشر شده نشان می دهد که دختران بلافاصله پس از قربانی و کندن پوست گوسفند، پوست را به سرو صورت خود می مالند و اعتقاد دارند که این امر طلسم بی شوهرماندن و مجردی آنان را باطل می کند و بزودی خواستگار به سراغشان خواهد آمد.

تصاویر منتشر شده نشان می دهد که دختران بلافاصله پس از قربانی و کندن پوست گوسفند، پوست را به سرو صورت خود می مالند و اعتقاد دارند که این امر طلسم بی شوهرماندن و مجردی آنان را باطل می کند و بزودی خواستگار به سراغشان خواهد آمد.برخی از دختران هم به خاصیت درمانی این کار برای جوش و غرور جوانی روی صورت و دستیابی به پوستی سالم و شفاف و جذاب اعتقاد دارند.کاربران شبکه های اجتماعی در پیام های مرتبط با این خبر ابراز تعجب کرده اند که در قرن بیست و یکم چگونه برخی افراد به اینگونه خرافات روی می آورند.

احمقانه ترین روش برای مقابله با طلسم بی شوهری

 

مقابله با بی شوهری،طلسمبی شوهری،کارعجیب برای بی شوهری
مقابله با بی شوهری،طلسم بی شوهری،کارعجیب برای بی شوهری

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: