عروسک بدون دهان نماد کودک آزاری آتنا اصلانی +تصاویر

عروسک بدون دهان نماد کودک آزاری آتنا اصلانی و عروسک بدون دهان هدیه فرد ناشناس برای خانواده آتنا اصلانی را در ادامه ببینید.

عروسک بدون دهان نماد کودک آزاری

عروسک بدون دهان نماد کودک آزاری

عروسک بدون دهان هدیه فرد ناشناس برای خانواده آتنا اصلانی که برایشان ارسال کرده است.

یک فرد مجهول هویه به طور ناشناس طی یک اقدام مفهومی عروسک دست ساز
که کار دست است برای خانواده آتنا اصلانی دختر ۷ ساله پارس آبادی فرستاده است.
این عروسک یک عروسک عادی و معمولی نیست و هزاران نکته در چهره و ساخت این عروسک وجود دارد.
این فرد ناشناس در ساخت این عروسک دهان برایش نگذاشته و بدون دهان این عروسک را ساخته است.

عروسک بدون دهان نماد کودک آزاری آتنا اصلانی +تصاویر

 

عروسک بدون دهان نماد کودک آزاری

خانواده داغدار آتنا اصلانی با دیدن این عروسک علاقه خاصی به این عروسک پیدا کرده
و این هدیه را با تمام وجود ارزشمند میدانند.

خانواده آتنا بر این عقیده اند که چون این عروسک دهان ندارد یاد دخترمان را زنده نگه می دارد که مظلومانه و بی صدا کشته شد.

سازنده وی نشان نداشتن دهان بر روی صورت عروسک را فریاد نزدن دختران در مواقع خطر است.

آتنا اصلانی توسط اسماعیل ،شیطان پارس اباد مورد تجاوز گرفته و به قتل رسید که بعد از
مفقود شدنش در پارکینگ مغازه ای دورن بشکه پیدا شد.

عروسک دست ساز نشان اعتراض به مظلومیت دختران و زنانی ست که بیرحمانه مورد تجاوز و آزار قرار می گیرند و سکوت میکنند.

این عروسک می گوید باید به دخترانمام فریاد زدن و دفاع از خودشان را بیاموزیم.
یاد بدهیم  در مواقع خطر و مواقع سوءستفاده از آنها فریاد بزنند.

 

ماجرای کامل قتل آتنا اصلانی +تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: