عزاداری کارتن خواب ها در تهران (تصاویر)

عزاداری هیئت کارتن خواب ها

هیئت احسان الحسین(ع) در شب شهادت امام رضا(ع) اقدام به راه اندازی یک هیئت مذهبی مختص کارتن خواب‌ها در شهر تهران کرده است.

این هیئت، در قالب برپایی مراسم عزاداری و سفره اطعام برای کارتن خواب‌ها در گرم‌خانه خاوران تلاش دارد با کمک شهروندان نیکوکار، کارتن خواب‌های مبتلا به اعتیاد را به مراکز پاکی و ترک اعتیاد بسپارد تا به زندگی عادی برگردند. در این مراسم از ۴۰۰ کارتن خواب پذیرایی شد.

 

 
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها

عزاداری کارتن خواب ها (تصاویر)

کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها

عزاداری کارتن خواب ها (تصاویر)

کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها

عزاداری هیئت کارتن خواب ها

کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها
کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها

کارتن خواب ها,عزاداری کارتن خواب ها,عزاداری بی خانمان ها,هیئت کارتن خواب ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: