نگاه عاشقانه ایوانکا به نخست وزیر کانادا +تصاویر

نگاه عاشقانه ایوانکا به نخست وزیر کانادا و عشوه گری ایوانکا برای نخست وزیر کانادا را ببینید.

رابطه ایوانکا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا

مجله مراحم : در حالی نخست وزیر زیباروی کانادا به کاخ سفید آمده است
که دختر ترامپ با اینکه سمت اجرایی در کاخ سفید ندارد، در بیشتر جلسات در کنار او دیده می شد.

روزنامه دیلی میل نوشت: در حالی نخست وزیر زیباروی کانادا به کاخ سفید
آمده است که دختر ترامپ با اینکه سمت اجرایی در کاخ سفید ندارد، در بیشتر جلسات در کنار او دیده می شد.

این روزنامه نوشت: یک جلسه اقتصادی در مورد افزایش نقش زنان در
تجارت موجب شد تا عکاسان توجه زیاد ایوانکا به نخست وزیر کانادا را
تحت پوشش قرار بدهند. اکنون نخست وزیر کانادا یک عاشق دیگر هم پیدا
کرده است و او کسی نیست جز دختر رئیس جمهور آمریکا.

نکته مهم اینجاست که دو آرایشگر حرفه ای با کیف هایی پر از وسایل قبل از دیدار ایوانکا
با نخست وزیر کانادا به خانه وی رفته تا وی را برای این دیدار آرایش کنند.

نگاه عاشقانه ایوانکا به نخست وزیر کانادا

نگاه عاشقانه ایوانکا به نخست وزیر کانادارابطه ایوانکا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادانگاه عاشقانه ایوانکا به نخست وزیر کانادارابطه ایوانکا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نگاه عاشقانه ایوانکا به نخست وزیر کانادارابطه ایوانکا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نگاه عاشقانه ایوانکا به نخست وزیر کانادا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: