عكس برگزيده سایت کریستین ساینس

سایت کریستین ساینس مانیتور این تصویر را که یک سرباز آزاد سوری در حال استراحت است را به عنوان عکس برگزیده روز خود انتخاب کرده است.

01(241)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: