علت درگذشت قهرمان زن ژیمناستیک کار

علت درگذشت قهرمان زن ژیمناستیک کار کشورمان جراحی زیبایی بینی بود.

علت درگذشت قهرمان زن ژیمناستیک کار

علت درگذشت قهرمان زن ژیمناستیک کار

پریسا خدری، ورزشکار ژیمناستیک کار اراکی که دو ماه پیش در حین انجام عمل جراحی زیبایی بینی به کما رفته بود

سه ‌شب پیش فوت کرد

پزشکان و خانواده پریسا می‌گویند علت مرگ او قصور پزشکی در حین حراجی بوده است.

طبق گزارش تیم پزشکی، در حین عمل،

پریسا ایست قلبی می‌کند که احیایش می‌کنند و بعد از بازگشت، عمل جراحی را ادامه می‌دهند.

اشتباه اول‌ پایین آوردن بیش از حد فشار بوده که منجر به ایست قلبی می‌شود و اشتباه بعدی این بوده که عمل را ادامه داده‌اند.

مرحومه پریسا خدری

مرحومه پریسا خدری

خواهر پریسا می‌گوید:

به دلیل مسافت و شرایط سخت، پدرم دنبال بیمارستانی در اراک گشت تا پریسا را به اراک آوردیم.

تیم مرکز جراحی شفا از پدر من چک سفید گرفتند و گفتند این چک باید باشد

چون ما هزینه‌ها را پرداخت می‌کنیم و وقتی دیه گرفتید باید پس بدهید.

یکی از اعضای تیم جراحی می‌گوید:

مغز پریسا در حین عمل آسیب دیده اما مرگ او به دلیل مشکل مغزی‌اش نبوده است،

یا عفونت کرده یا دچار افت قلبی شده است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: