علی دایی در کنار فرزندان فردین + عکس

علی دایی در کنار فرزندان فردین در جشن تولد + عکس

علی دایی در جشن تولد پسر محمدعلی فردین

مجله مراحم  ;علی دایی که پیش از این هم نشان داده که با خانواده محمدعلی فردین رابطه صمیمانه ای دارد،  در جشن تولدی با حضور پسر و نوه فردین این بازیگر قبل از انقلاب شرکت کرد.

آقای گل فوتبال جهان  در جشن تولد پسر محمدعلی فردین که در رستوران کاخ برگزار شد حضور پیدا کرد.

 

علی دایی در تولد نوه فردین , عکس پسر محمدعلی , فردین آقای گل فوتبال جهان, خانواده محمدعلی فردین
علی دایی در تولد نوه فردین , عکس پسر محمدعلی , فردین آقای گل فوتبال جهان, خانواده محمدعلی فردین

علی دایی در تولد پسر فردین

 علی دایی در تولد نوه فردین  , عکس پسر محمدعلی , فردین آقای گل فوتبال جهان,  خانواده محمدعلی فردین
علی دایی در تولد نوه فردین , عکس پسر محمدعلی , فردین آقای گل فوتبال جهان, خانواده محمدعلی فردین

خانواده محمدعلی فردین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: