تصاویر: مراسم جالب عمامه‌گذاری طلاب در استان گلستان

مراسم عمامه‌گذاری و فارغ‌التحصیلی طلاب حوزه علمیه گمیشان – استان گلستان

تاسیس حوزه علمیه نعمانی گمیشان به قبل از سال ۱۳۰۳ قمری برمی‌گردد. نخستین فارغ التحصیلی این حوزه درسال ۱۳۱۰ انجام شد. در حال حاضر ۶۵ طلبه در این حوزه مشغول تحصیل هستند که هر دو سال یکبار مراسم فارغ التحصیلی طلاب برگزار می‌شود.

 

مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان

 

مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان,کول گرفتن در عمامه‌ گذاری, عمامه‌ گذاری
مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان,کول گرفتن در عمامه‌ گذاری, عمامه‌ گذاری
مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان,کول گرفتن در عمامه‌ گذاری, عمامه‌ گذاری
مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان,کول گرفتن در عمامه‌ گذاری, عمامه‌ گذاری
مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان,کول گرفتن در عمامه‌ گذاری, عمامه‌ گذاری
مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان,کول گرفتن در عمامه‌ گذاری, عمامه‌ گذاری
مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان,کول گرفتن در عمامه‌ گذاری, عمامه‌ گذاری
مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان,کول گرفتن در عمامه‌ گذاری, عمامه‌ گذاری
مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان,کول گرفتن در عمامه‌ گذاری, عمامه‌ گذاری
مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان,کول گرفتن در عمامه‌ گذاری, عمامه‌ گذاری
مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان,کول گرفتن در عمامه‌ گذاری, عمامه‌ گذاری
مراسم عمامه‌گذاری حوزه علمیه گمیشان,کول گرفتن در عمامه‌ گذاری, عمامه‌ گذاری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: