عمل جراحی تومور یک مار بوا +تصاویر

عمل جراحی تومور یک مار بوا و عکس های مار بوا در بیمارستان و تصاویر
جراحی مار بوا در اتاق عمل و عکس مار غولپیکر در اتاق عمل و عمل جراحی مار بزرگ را ببینید.

مجله مراحم؛ یک تومور طی یک عمل جراحی در بیمارستانی در تایلند
از قلب یک مار بزرگ ‘آناکوندا’ برداشته و مار به زندگی طبیعی خود برگردانده
شد. این عمل جراحی در بیمارستان حیوانات شهر ‘ناخوم پتوم’ تایلند انجام
شد و تیم پزشکی تومور را از قلب مار ‘آناکوندا’ برداشت تا این حیوان به زندگی
عادی خود ادامه دهد.

عمل جراحی تومور یک مار بوا

عمل جراحی تومور یک مار بوا

به نوشته روز سه شنبه تارنمای صفحه فیسبوک ‘بانکوک
پست’، این عمل جراحی که از ساعت ۱۵ روز دوشنبه برای حذف غده یک کیلوگرمی
از قلب این مار آغاز شد، بیش از ۶ ساعت زمان برد.

این مار بزرگ پس از عمل جراحی به هوش آمد و زندگی طبیعی خود
را از سرگرفت. ‘آناکوندا’ از مارهای بومی آمریکای جنوبی هستند.

عمل جراحی تومور یک مار بوا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: