عکسی از اتاق آیت‌الله رفسنجانی

نمایی از اتاق آیت الله هاشمی رفسنجانی

این تصویر، نمایی از اتاق آیت الله هاشمی رفسنجانی را نشان می دهد در شبی که به جای آیت الله، تصویر او در این اتاق قرار گرفته است.

 نمایی از اتاق مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: