عکسی از ایران و عربستان ۷۰ سال پیش

عکسی از ایران و عربستان ۷۰ سال پیش

تصویر بالا ریاض، عربستان سعودی در سال ۱۹۳۷
تصویر پایین تهران، ایران در سال ۱۹۴۷

عکس ایران در سال ۱۹۴۷,عکس عربستان در سال ۱۹۳۷,عکس قدیمی از ایران و عربستان
عکس ایران در سال ۱۹۴۷,عکس عربستان در سال ۱۹۳۷,عکس قدیمی از ایران و عربستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: