عکسی جالب از بازی فوتبال مادر و پسر در یک تیم!

عکسی جالب از بازی فوتبال مادر و پسر در یک تیم

 
مجله مراجم : مریم ایراندوست و پسرش ، مادر و پسری هستند که شانس بازی کردن کنار هم در یک تیم را پیدا کرده اند.
 
خانم ایراندوست که سرمربی تیم بانوان ملوان انزلی هم بوده و مدتها هدایت تیم ملی ایران در این بخش را نیز برعهده داشته در خانواده ای فوتبالی رشد کرده است .
 
پدرش نصرت ایراندوست سالها سرمربی معروف ملوان بندرانزلی بود و حالا همراه فرزند خود و نوه آقانصرت؛ فوتبال بازی می کند.
 
 

بازی فوتبال مادر و پسر در یک تیم

 
عکسی جالب از بازی فوتبال مادر و پسر در یک تیم , مریم ایراندوست
عکسی جالب از بازی فوتبال مادر و پسر در یک تیم , مریم ایراندوست
عکسی جالب از بازی فوتبال مادر و پسر در یک تیم , مریم ایراندوست
عکسی جالب از بازی فوتبال مادر و پسر در یک تیم , مریم ایراندوست
عکسی جالب از بازی فوتبال مادر و پسر در یک تیم , مریم ایراندوست
عکسی جالب از بازی فوتبال مادر و پسر در یک تیم , مریم ایراندوست

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: