عکسی دردناک از فرزند یک پیشمرگه کُُُرد

عکسی دردناک از فرزند یک پیشمرگه کُُُرد

در حاشیه عملیات موصل

تلاش فرزند خردسال یک پیشمرگه برای جلوگیری از ماموریت پدر…

تلاش فرزند خردسال یک پیشمرگه برای جلوگیری از ماموریت پدر
تلاش فرزند خردسال یک پیشمرگه برای جلوگیری از ماموریت پدر

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: