عکسی که باید باعث تاسف هر مسلمان بشود

 
انبوه زباله های ریخته شده در کنار غار حرا در  مکه مکرمه صحنه تاسف باری به همراه دارد.

 
عکسی که باید هر مسلمانی از آن احساس شرم کند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: