عکسی که رسانه ها را شگفت زده کرد

تصویری از مقاومت که تحسین رسانه ها را برانگیخت

65975903265231748180

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: