عکس‌های جدید از زندگی ۵۰ نفر در قبرهای نصیرآباد

گورخواب های قبرستان نصیر آباد

سرمای زمستان کارتن‌خواب‌ها را مجبور به زندگی در اطراف و درون گورستان بزرگ نصیرآباد باغستان در حومه شهریار کرده‌است.

 عده‌ای درون گورستان و در قبرهای از پیش آماده شده و چندین خانواده در اطراف گورستان، در منطقه بلوک‌زنی و زیر کانال در چادر زندگی می‌کنند.

در درون گورستان، ٣٠٠ گور از پیش آماده وجود دارد که ٥٠‌ کارتن‌خواب دست کم ٢٠ گور را اشغال کرده‌اند. در هر گور یک نفر و گاهی هم سه تا چهار نفر زندگی می‌کنند.

تصاویر زندگی ۵۰ کارتن خواب درون قبرها

 زنده در گور

زنده در گور

 زنده در گور

زندگی درون گورستان نصیرآباد شهریار

 زنده در گور

 زنده در گور

زنده در گور

زنده در گور

 زنده در گور

 زنده در گور

 زنده در گور

گورخواب های قبرستان نصیرآباد شهریار

 زنده در گور

زنده در گور

 زنده در گور

 زنده در گور

 زنده در گور

زنده در گور

 زنده در گور

 زنده در گور

 زنده در گور

 زنده در گور

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: