عکس‌های جشن عروسی دانشجویی در دانشگاه تهران

تصاویر جشن ازدواج دانشجویی

مراسم بیستمین جشن برزگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران عصر دیروز با حضور ۲۰۰ زوج دانشجو و هیئت رئیسه این دانشگاه و با سخنرانی حجت الاسلام قرائتی برگزار شد.

تصاویر جشن ازدواج گروهی دانشجویان

جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران
جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران,عکس های ازدواج دانشجویی, تصاویر جشن عروسی دانشجویی,عکس جشن عروسی گروهی
جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران
جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران,عکس های ازدواج دانشجویی, تصاویر جشن عروسی دانشجویی,عکس جشن عروسی گروهی
جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران
جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران,عکس های ازدواج دانشجویی, تصاویر جشن عروسی دانشجویی,عکس جشن عروسی گروهی

جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران,عکس های ازدواج دانشجویی, تصاویر جشن عروسی دانشجویی,عکس جشن عروسی گروهی

جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران,عکس های ازدواج دانشجویی, تصاویر جشن عروسی دانشجویی,عکس جشن عروسی گروهی
جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران,عکس های ازدواج دانشجویی, تصاویر جشن عروسی دانشجویی,عکس جشن عروسی گروهی
جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران,عکس های ازدواج دانشجویی, تصاویر جشن عروسی دانشجویی,عکس جشن عروسی گروهی
جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران,عکس های ازدواج دانشجویی, تصاویر جشن عروسی دانشجویی,عکس جشن عروسی گروهی

 جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران

جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران

 جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران

 جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران

 جشن بزرگ ازدواج دانشجویی دانشگاه تهران

خبرگزاری دانشجو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: