عکس: اقدام زیبای یک مغازه دار مشهدی

مجله مراحم; مغازه دار منصف مشهدی که با نصب تابلویی به مشتریان خود اعلام کرده اجناس فروخته شده را با کمال احترام پس خواهد گرفت.
 
کسی که برای رضای خدا قدم برمیدارد به پاداش قیامتش ایمان دارد
 
 
اجناس فروخته شده با کمال احترام پس گرفته میشود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: