عکس بازیگران در مراسم چهلم داودرشیدی

عکس بازیگران در مراسم چهلم داودرشیدی

 

مجله مراحم : بازیگران و هنرمندان زیادی شب گذشته در مراسم چهلم داود رشیدی در تئاتر شهر حاضر شدند.

مراسم چهلم داود رشیدی در تئاتر شهر شب گذشته برگزار شد.

در این مراسم بازیگران و هنرمندان کشورمان حاضر بودند

هنرمندان در مراسم داودرشیدی

طناز طباطبایی در مراسم چهلم داود رشیدی

طناز طباطبایی در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در مراسم چهلم داودرشیدی
طناز طباطبایی در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در مراسم چهلم داودرشیدی

 

مرضیه برومند در مراسم چهلم داود رشیدی

مرضیه برومند در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در مراسم چهلم داودرشیدی
مرضیه برومند در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در مراسم چهلم داودرشیدی

 

پانته آ پناهی ها در مراسم چهلم داود رشیدی

پانته آ پناهی ها در مراسم چهلم داود رشیدی بازیگران در مراسم چهلم داودرشیدی
پانته آ پناهی ها در مراسم چهلم داود رشیدی بازیگران در مراسم چهلم داودرشیدی

 

سعید چنگیزیان و همسرش الهام کردا در مراسم چهلم داود رشیدی

سعید چنگیزیان و همسرش الهام کردا در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در چهلم داودرشیدی
سعید چنگیزیان و همسرش الهام کردا در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در چهلم داودرشیدی

 

کیومرث پوراحمد در مراسم چهلم داود رشیدی

سعید چنگیزیان و همسرش الهام کردا در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در چهلم داودرشیدی
سعید چنگیزیان و همسرش الهام کردا در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در چهلم داودرشیدی

 

لیلی رشیدی و مادرش در مراسم چهلم داود رشیدی

لیلی رشیدی و مادرش در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در چهلم داودرشیدی
لیلی رشیدی و مادرش در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در چهلم داودرشیدی

 

امیرحسین صدیق در مراسم چهلم داود رشیدی

امیرحسین صدیق در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در چهلم داودرشیدی
امیرحسین صدیق در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در چهلم داودرشیدی

 

محمود دولت آبادی در مراسم چهلم داود رشیدی

محمود دولت آبادی در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در مراسم چهلم داودرشیدی
محمود دولت آبادی در مراسم چهلم داود رشیدی ، بازیگران در مراسم چهلم داودرشیدی
شبنم فرشادجو در چهلمین روز درگذشت داود رشیدی ، بازیگران در مراسم چهلم داود رشیدی
شبنم فرشادجو در چهلمین روز درگذشت داود رشیدی ، بازیگران در مراسم چهلم داود رشیدی

کمند امیرسلیمانی و پدرش در چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

کمند امیرسلیمانی و پدرش در چهلمین روز درگذشت داود رشیدی ] بازیگران در مراسم چهلم داود رشیدی
کمند امیرسلیمانی و پدرش در چهلمین روز درگذشت داود رشیدی ] بازیگران در مراسم چهلم داود رشیدی

کمند امیرسلیمانی در چهلمین روز درگذشت داود رشیدی

کمند امیرسلیمانی در چهلمین روز درگذشت داود رشیدی ، بازیگران در چهلم داود رشیدی
کمند امیرسلیمانی در چهلمین روز درگذشت داود رشیدی ، بازیگران در چهلم داود رشیدی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: