عکس: باور کنید اینجا تهران است

در اتفاقی نادر شاهد رانندگی بین خطوط در تهران هستیم.
 
 
 رانندگی بین خطوط در تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: