عکس: بزرگترین بربری دنیا در تبریز

 

بزرگترین بربری دنیا در تبریز, بربری بزرگ, نون بربری غولپیکر, بربری های تبریزی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: