عکس: بنر جالب در تهران

در امریکا از هر ۵ نوزاد دو نوزاد به صورت نامشروع به دنیا می اید

 

بنر نوزاد نامشروع در تهران٬

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: