عکس بی شرمانه روی شیشه نوشابه زمزم

.نوشابه زمزم

سرتون رو درد نیارم و سریع برم سر اصل مطلب . آقا امروز رفته بودم تو یه مغازه قدیمی ساندویچی یه همبرگر

خریدم با یه نوشابه زم زم ؛ در حین نوش جان کردن متوجه یک مورد منکراتی که بر روی شیشه نوشابه داشت
خودنمایی میکرد شدم. مطمئنم شما تا حالا این دو نفر رو در حین ارتکاب جرم ندیده بودید (چونه خاروندن)
.

کافیه دستتون رو بزارید رو ” م ” آخر و فقط نیگا کنید  (سوت) حرکت بیشرمانه رو !

نوشابه زمزم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: