عکس: حسن روحانی آرزوی کودک کرمانشاهی را براورده کرد

درخواست پسر بچه روستایی از رییس جمهور، توسط فرد خیر روانسری برآورده شد… این دانش آموز کلاس اول در نامه اش به رٸیس جمهور درخواست دوچرخه کرده بود.

 

نامه کودک کرمانشاهی برای حسن روحانی,خریدن دوچرخه برای کودک کرمانشاهی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: