عکس: حضور پنهانی یک دختر در ورزشگاه آزادی

در حالیکه یکی از هوادار دختر پرسپولیس جمعه موفق نشد به ورزشگاه آزادی برود اما یک هوادار بانوی دیگر در این راه موفق بود.

 

حضور دختر در ورزشگاه ازادی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: