عکس: خار های روی زبان ببر

  زبان ببر خارهایی دارد که با لیس زدن هر کسی میتواند به استخوانش برسد!  

 

زبان ببر , تیغ های روی زبان ببر, خارهای روی زبان ببر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: