عکس: خرس قطبی یک مرد را خورد

 کشتن یک نگهبان جوان توسط خرس قطبی در سوالبارد واقع در اقیانوس منجمد شمالی

 

کشتن یک نگهبان جوان توسط خرس قطبی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: