عکس: خر بخرید ولی از ایران خودرو ماشین نخرید!!

 

اعتراض یک شهروند به کیفیت پایین خودرو!

 

اعتراض جالب به کیفیت ایران خودرو,خر بخرید از ایران خودرو نخرید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: