عکس خطرناک از خاکسپاری بنیتا

عکس خطرناک از خاکسپاری بنیتا

عکس خطرناک از خاکسپاری بنیتا را مشاهده میکنید که با توجه به تاکید زیاد پلیس به مردم در رابطه با رها نکردن کودکان اما حتی در خاکسپاری بنیتا که خودش قربانی سهل انگاری والدین شده بود یک کودک به حال خود رها شده بود!

این تصویر در مراسم خاکسپاری بنیتا ثبت شده است؛ متاسفانه بی‌احتیاطی برخی از والدین در رها کردن کودکان موجب سوء‌استفاده افراد سودجو و مجرمان می‌شود.

عکس خطرناک از خاکسپاری بنیتا,رها کردن کودک

رها کردن کودکان و سهل انگاری والدین باعث تحریک مجرمان سابقه دار در سطح شهر میشوند.

مجرمان سطح شهر مثل افرادی عادی به جامعه نگاه نمیکنند آنها با دیدن هر صحنه ای که زمینه ارتکاب جرم فراهم باشد ممکن است تحریک شده و مرتکب جرم شوند.

سهل انگاری والدین در نگهداری فرزند

عکس خطرناک از خاکسپاری بنیتا رها کردن کودک به حال خود,بی توجهی والدین به کودکان,رها کردن کودک در خیابان,سهل انگاری والدین در نگهداری فرزند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: