عکس: خوابیدن یک دستفروش در پیاده رو

در سرمای این روزهای اواخر اسفندماه یک دست فروش میان بساط پارچه هایش خوابیده تا صبح زود دوباره مشغول کار شود…

 

عکس: خوابیدن یک دستفروش در پیاده رو, خواب دست فروش روی بساط, خوابیدن دست فروش در خیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: