عکس: خواب آرام هانی نوروزی روی نیمکت

مجله مراحم: در جریان دیدار پرسپولیس مقابل سیاه جامگان هانی، پسر هادی نوروزی هم همراه سرخپوشان به مشهد سفر کرده بود.
 
 
در جریان دیدار پرسپولیس مقابل سیاه جامگان هانی، پسر هادی نوروزی هم همراه سرخپوشان به مشهد سفر کرده بود. عکس/ خواب آرام هانی روی نیمکت پرسپولیسدر جریان دیدار پرسپولیس مقابل سیاه جامگان هانی، پسر هادی نوروزی هم همراه سرخپوشان به مشهد سفر کرده بود. عکس/ خواب آرام هانی روی نیمکت پرسپولیس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: