عکس: خواب سگ روی صندلی اتوبوس

انسان های خوب هر جا كه باشند آنجا بهشت است.

 

میگویند انسان های خوب به بهشت می روند

اما من میگویم: انسان های خوب هر جا كه باشند آنجا بهشت است…❤️

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: