عکس: خودکشی دختر و پسر نوجوان در شهر ری

تصویری که در شبکه های اجتماعی دست به دست میچرخد با این توضیح که دختر و پسری نوجوان که با یکدیگر دوست بودند و خانواده های انها اجازه ملاقات همدیگر را نمیدادند اقدام به خودکشی کردند.

 

خودکشی دختر و پسر نوجوان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: