عکس: داش مشتی ها در عزاداری حسینی

تصویر زیر، عزادارانی با پوشش متفاوت را در خیابان طیب نشان می‌دهد.

 

عکس: داش مشتی ها در عزاداری حسینی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: