عکس: دختر احمدشاه قاجار و فرزندانش

همایون‌دخت قاجار دختر احمدشاه قاجار است. عکس زیر در سال ۲۰۱۰ از او و فرزندانش منتشر شده است.

عکس/دختر احمدشاه قاجار و فرزندانش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: