عکس: درخت طبقاتی عجیب در اصفهان!

درخت طبقاتی عجیب در اصفهان!

درخت طبقه ای جلوی یک خانه در اصفهان!

 

درخت طبقاتی عجیب در اصفهان!
درخت طبقاتی عجیب در اصفهان!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: