دعوای جالب پرنده و مار بر سر یک ماهی

دعوای جالب پرنده و مار بر سر یک ماهی

تصاویری جالب و دیدنی از دعوای حواصیل و مار بر سر یک ماهی در جنوب هند را مشاهده می کنید که ظاهرا منقار حواصیل از دندان های مار قوی تر عمل کرده است.

عکس دعوای حواصیل و مار

 
جنگ پرنده با مار, جنگ مار با حواصیل, جدال مار و پرنده بر سر غذا, حیات وحش
جنگ پرنده با مار, جنگ مار با حواصیل, جدال مار و پرنده بر سر غذا, حیات وحش
جنگ پرنده با مار, جنگ مار با حواصیل, جدال مار و پرنده بر سر غذا, حیات وحش
جنگ پرنده با مار, جنگ مار با حواصیل, جدال مار و پرنده بر سر غذا, حیات وحش
جنگ پرنده با مار, جنگ مار با حواصیل, جدال مار و پرنده بر سر غذا, حیات وحش
جنگ پرنده با مار, جنگ مار با حواصیل, جدال مار و پرنده بر سر غذا, حیات وحش
جنگ پرنده با مار, جنگ مار با حواصیل, جدال مار و پرنده بر سر غذا, حیات وحش
جنگ پرنده با مار, جنگ مار با حواصیل, جدال مار و پرنده بر سر غذا, حیات وحش
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: