عکس: زن آواره سوری در مرز اروپا زایمان کرد

نوزاد پناهجویی امروز در مرز یونان و در چادر موقت متولد شد.

 

عکس: زن آواره سوری در مرز اروپا زایمان کرد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: