عکس: زن ورزشکاری که در حین مسابقه به فرزندش شیر داد

یکی از احساسی ترین تصاویر ورزشی…

مادری که قبل از آغاز مسابقه مسئولیت مادرانه اش را ادا میکند.

 

شیر دادن به فرزند در حین مسابقه, مادر ورزشکار شیر ده,شیر دادن به بچه در مسابقات المپیک,شیر دادن به کودک در مسابقه المپیک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: