عکس: ساخت آرامگاه برای هادی نوروزی!

تماشای مقبره هادی نوروزی نشان می دهد این سازه آخرین مراحل ساخت را سپری می کند.
 
 
 
ساخت مقبره هادی نوروزی +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: