عکس: سنگ قبر متفاوت یک شهید

در مزار شهداي شهرستان دزفول قبري وجود دارد که بدون هر گونه جلوه اي هم سطح زمين قرار دارد. اين قبر متعلق به شهيد بهمن (محمد جواد) درولي است. بهمن دُرولی همون دانشجوی شهید (دانشگاه علم و صنعت) که وصیت کرد که : قبرم را ساده و هم سطح زمین درست کنید و با اندکی سیمان روی آن را بپوشانید و فقط با انگشت روی آن بنویسید: پر کاهی تقدیم به آستان قدس الهی

 

سنگ قبر بهمن دُرولی,سنگ قبر جالب,سنگ قبر متفاوت, شهيد بهمن (محمد جواد) ,پر کاهی تقدیم به آستان قدس الهی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: