عکس عاشقانه ملکه انگلیس با مظفرالدین شاه

مظفرالدین شاه و ملکه انگلیس

حس وحال مظفرالدین شاه ،وقتی ملکه انگلیس ،دستش را به دست او حلقه کرد!

مظفرالدین شاه و ملکه انگلیس

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: