عکس: عمو سبزی فروش با سلیقه

عکسی از یک هموطن سبزی فروش خوش ذوق و باسلیقه که در روزهای گذشته در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. با این عنوان که “در هر کاری بهترین باشید”. 

 

عکس: عمو سبزی فروش با سلیقه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: